En 'stærk'

entreprenør

Tele-, lysleder-, antenne- og elkabler.
Vand og fjernvarme.
Kloak og miljøopgaver.
Oprensning af forurenede grunde.
Etablering af deponeringspladser.
Vedligehold.

Almacon er en privatejet entreprenørvirksomhed, som bygger på en kompetent medarbejderstab - alle med mange års erfaring og ekspertise indefor branchen.

Vi tilbyder og udfører alle arbejder i forbindelse med etablering og renovering af forsyningsledninger bl.a. kabler, vand og fjernvarme samt kloak og miljøopgaver, oprensning af forurenede grunde og etablering af deponeringspladser.

Alle medarbejdere arbejder professionelt og på en for kunden lønsom måde. Vi er 100% engagerede, fleksible og har fokus på at samarbejdet udføres på en hensynsfuld og mindst mulig generende måde for alle parter.

Prøv en attraktiv samarbejdspartner i forbindelse med din næste opgave. Vi står inde for, at du ikke kommer til at fortryde. Vi ser frem til at høre fra dig.

 

 

 

Kompetencer
Tele-, lysleder-, antenne- og elkabler

Kontakt os og hør nærmere

Vi er med i forreste række når Danmark skal dækkes med f.eks. fiberkabler eller antenne- og elkabler.

Vandlednings- arbejde og øvrige trykledninger

Branding & Web design

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Kloakering, nyanlæg og dimensions-søgning

Klimaforandringer med øget nedbørsmængde stiller større krav til

kloakeringen

På grund af klimaændringer er der fokus på dimensionerne på eksisterende afløbssystemer. Almacon hjælper dig gerne med dit kloakprojekt, så kontakt os for en dialog om mulighederne.

Fjernvarme, renovering og etablering

Fjernvarme er fremtidens energiløsning

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Kamco 2 46 color.jpg
Anlægs-opgaver, deponi og oprensning

Video Art

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Miljøopgaver, fremtidssikrede løsninger

Poster Design

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Vedligehold

Art Direction & Production

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almacon er en privatejet entreprenørvirksomhed, som bygger på en kompetent medarbejderstab - alle med mange års erfaring og ekspertise indefor branchen.

Vi tilbyder og udfører alle arbejder i forbindelse med etablering og renovering af forsyningsledninger bl.a. kabler, vand og fjernvarme samt kloak og miljøopgaver, oprensning af forurenede grunde og etablering af deponeringspladser.

Alle medarbejdere arbejder professionelt og på en for kunden lønsom måde. Vi er 100% engagerede, fleksible og har fokus på at samarbejdet udføres på en hensynsfuld og mindst mulig generende måde for alle parter.

Prøv en attraktiv samarbejdspartner i forbindelse med din næste opgave. Vi står inde for, at du ikke kommer til at fortryde. Vi ser frem til at høre fra dig.

 

 

 

Kompetencer
Tele-, lysleder-, antenne- og elkabler

Vi sørger for den bedst mulige datatransport

Vi er med i forreste række når Danmark skal dækkes med f.eks. fiberkabler eller antenne- og elkabler.

Vandlednings- arbejde og øvrige trykledninger

Etablering af drikkevandsledninger i pålidelig og god kvalitet

Almacon tilbyder alle typer vandforsyningsopgaver, såvel nyanlæg som renovering af hovedledninger som stik, for både kommunale som private vandforsyningsselskaber.

Kloakering, nyanlæg og dimensions-øgning

Klimaforandringer med øget nedbørsmængde stiller større krav til

kloakeringen

På grund af klimaændringer er der fokus på dimensionerne på eksisterende afløbssystemer. Almacon hjælper dig gerne med dit kloakprojekt, så kontakt os for en dialog om mulighederne.

Fjernvarme, renovering og etablering

Mere end 60% af alle husstande i Danmark opvarmes af fjernvarme

Almacon tilbyder opdatering af eksisterende ledningsnet med tidssvarende løsninger tillige med nyanlæg, stik og brønde i forbindelse med udbygning af ledningsnettet.

Fjernvarmerenovering
Anlægs-opgaver, deponi og oprensning

Vi kommer hele vejen rundt

Drejer det sig om anlægsopgaver, tilbyder Almacon hele viften lige fra udgravninger til belægningsopgaver.

Miljøopgaver, fremtidssikrede løsninger

Miljøet har en central plads i danskernes bevidsthed

Almacon har ekspertisen hvad enten det drejer sig om etablering af deponier eller naturgenopretning.

Vedligehold

Overlad vedligeholdsen til os

Almacon tilbyder en lang række serviceydelser i forbindelse med vedligehold til boligforeninger, industri og private husstande.

ALMACON ApS

Gammel Højmevej 72, 5250 Odense SV

Email: git@almacon.dk 

Tel: +45 72 100 155 / +45 41 386 100

CVR-nr.: 39507617    EAN-nr. 5790002476501

Tak! Din mail er modtaget.