top of page
Kabeltrommel

Tele-, lysleder-, antenne- og elkabler

Almacon tilbyder alle former for arbejder i forbindelse med etablering af kabelprojekter.
Vi har ressourcerne, ekspertisen, mandskabet og det nødvendige materiel såsom minigravere, blæsehold og skydehold.

Vi kommer hele vejen rundt:
• projektering, behandling af grundkort og indmåling
• indhentning af gravetilladelse
• udarbejdelse af skilteplaner
• forhandling og lodsejerkontakt
• gravning og retablering
• brolægning og asfaltering
• kædegravning og pløjning
• levering af rør, brønde og kabler
• iblæsning af fiberkabler og microrør
• underføringer og styret underboring
• splidsning og samling af kabler

bottom of page