top of page
Deponi
Anlægs-opgaver, deponi og oprensning

Almacon tilbyder alle former for arbejder i forbindelse med etablering af anlægsopgaver.Vi har ressourcerne, ekspertisen, mandskabet og det nødvendige materiel.

Vi kan blandt andet tilbyde at udføre:

• anlægs- og jordarbejder
• ler-, bentonit- og PE-membraner
• etablering af deponier
• etablering af perkolatdræn, brønde, pumper
• oprensning af forurenede grunde
• bortkørsel og deponering af forurenet jord
• retablering af pladser, haver, garager og bygninger
• brolægning og asfaltering
• regnvandsbassiner
• betonarbejde
• jordvarmeanlæg

bottom of page