top of page

- THE NORTH WOOD FACTORY -

Miljøopgaver - fremtidssikrede løsning

Almacon tilbyder alle former for arbejder i forbindelse med etablering af anlægsopgaver. Vi har ressourcerne, ekspertisen, mandskabet og det nødvendige materiel.

1.9.23
TAKE
A SEAT

Fremtidssikrede løsninger inden for:

• etablering af deponier
• etablering af perkolatdræn, brønde, pumper
• oprensning af forurenede grunde
• bortkørsel og deponering af forurenet jord
• naturgenopretning
• etablering af søer
• opretning af åløb

500 TERRY FRANCOIS STREET SAN FRANCISCO

MON-FRI 7AM-10PM | SATURDAY: 8AM-10PM

- THE NORTH WOOD FACTORY -

1.9.23
TAKE
A SEAT

500 TERRY FRANCOIS STREET SAN FRANCISCO

MON-FRI 7AM-10PM | SATURDAY: 8AM-10PM

- THE NORTH WOOD FACTORY -

1.9.23
TAKE
A SEAT

500 TERRY FRANCOIS STREET SAN FRANCISCO

MON-FRI 7AM-10PM |SATURDAY: 8AM-10PM

bottom of page