top of page
Trykledning
Vandlednings-arbejder og øvrige trykledninger

Almacon tilbyder alle former for arbejder i forbindelse med etablering af ledningsprojekter.

Vi har ressourcerne til at løfte opgaverne, samt det nødvendige materiel såsom gravemaskiner og skydehold.

Vi kommer hele vejen rundt:

• projektering, behandling af grundkort og indmåling
• indhentning af gravetilladelse
• udarbejdelse af skilteplaner
• forhandling og lodsejerkontakt
• gravning og retablering
• brolægning og asfaltering
• levering af rør, ventiler o.l.
• svejsning af PE rør
• underføringer og styret underboring
• trykprøvning, kloring og ibrugsætning

bottom of page