top of page
Fjernvarmerenovering 1
Fjernvarme- renovering og etablering

Almacon tilbyder alle former for arbejder i forbindelse med etablering af fjernvarme-projekter. Vi har ressourcerne, ekspertisen, mandskabet og det nødvendige materiel herunder gravemaskiner.

Vi kommer hele vejen rundt:

• fagentrepriser
• projektering, behandling af grundkort og indmåling
• indhentning af gravetilladelse
• udarbejdelse af skilteplaner
• forhandling og lodsejerkontakt
• gravning og retablering
• brolægning og asfaltering
• underføringer og styret underboring

Fjernvarmerenovering 2
bottom of page