top of page
Nyanlæg kloak
Kloakering, nyanlæg og dimensions-øgning

Almacon tilbyder som autoriseret kloakmester alle former for arbejder i forbindelse med etablering af kloakering- og afløbsopgaver.
Vi har ressourcerne, ekspertisen, mandskabet og det nødvendige materiel.

Vi går i dybden med:

• kloakarbejder, retablering af afløbsledninger
• nyanlæg
• dimensionsøgning
• kloakering i det åbne land
• minirenseanlæg
• nedsivningsanlæg
• relining
• rørsprængning
• tryksatte systemer

bottom of page